Bản đồ sàn

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtMultipurpose Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Multipurpose Toilet

Phòng chăm sóc em béNursing Room

Phòng chăm sóc em bé

Nursing Room

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

6

20B

21

22

31

33.3

33.7

5
Giordano
(028) 7108 4190
8
Mango
(028) 7302 5399
10A
Banana Republic
(028) 7301 4199
19C
27
LEVI'S®
(028) 7301 2998
1
Highlands Coffee
(028) 3620 2383
2
BreadTalk
(028) 3620 6061
3
L’ANGFARM
0935018848
17
18
KFC
(028) 3620 9925
34
3B
MEGANE PRINCE
(028) 3620 2327
7
ALDO
(028) 3620 6013
10B
Fitflop
(028) 7301 0699
12
20A
SAMSONITE
(028) 3620 0933
23
Nike
(028) 3620 2346
24
Crocs
(028) 6681 4526
25
Adidas SPC
(028) 3620 2316
28
PNJ Gold
(028) 3620 2302
30
Innisfree
(028) 6275 3139
33.7
The Body Shop
(028) 7305 5845
33.3A-B
33-5-6
Beauty Box
(028) 73004681
Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtMultipurpose Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Multipurpose Toilet

Thang máy Elevator

Thang máy

Elevator

Phòng chăm sóc em béNursing Room

Phòng chăm sóc em bé

Nursing Room

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

AEON-1
35

1B
MIKI
(028) 2253 0716
2
Marc
(028) 2253 0783
21
Couple TX
(028) 3620 6040
23
IslaVista - iBasic - iBX
(028) 6880 8870
24
GAVANI
(028) 2253 0787
25
Lime Orange
(028) 3620 2013
31
Owen
(028) 3620 6058
32
An phuoc - pierre cardin
(028) 3620 2326
33
Ninomaxx Concept
(028) 3526 7062 - ext 1807
29B
KOI Thé
(028) 3620 2098
36
ANKARAZ COFFEE
0909777925
3B
Đông Hải
(028) 7109 2229
9
MAXXSPORT
0982 459 682
27
SHOOZ
(028) 3535 1887
28
29A
Mắt Việt
(028) 7300 6061
34
LEMINO
(024) 7106 1666
Nhà vệ sinh Toilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtMultipurpose Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Multipurpose Toilet

Phòng chăm sóc em bé Nursing Room

Phòng chăm sóc em bé

Nursing Room

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

 Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Thang CuốnEscalator

Thang Cuốn

Escalator

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

 Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtMultipurpose Toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Multipurpose Toilet

 Phòng chăm sóc em béNursing Room

Phòng chăm sóc em bé

Nursing Room

 Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

1
Al Fresco's
(028) 3620 2388
2
Dookki
(028) 3620 2310
3-3B
5
Marukame Udon
(028) 7309 9911
9
Tasaki BBQ
(028) 7302 2968
10
Sushi Kei
(028) 7302 2979
11
Kpub
(028) 7300 6059
12
Hutong
028 7300 7417
14B
SHABU YA
(028) 3620 5990
18
Sukiya
(028) 3620 0066
20
Chang Kang Kung
19008084
21
Texas Chicken
028.62758087
22
23
Seoul Garden
(028) 7108 5379
24
ThaiExpress
(028) 3620 2290
26
Kichi-Kichi
02873002117
27
Gogi House
(028) 3620 2207
29
Crystal Jade
(028) 3620 2218
30
Bobapop
(028) 6681 0020
31
Pizza Hut
(028) 3620 2264
32D
Toco Toco Tea
1900636936
33
LOTTERIA
02836206033
34
Baskin Robbins
(028) 3620 6031