Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) được sử dụng với mục đích giúp người dùng hiểu rõ những thông tin mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AEONViệt Nam” hoặc “chúng tôi”) thu thập và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng ứng website của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“Website của AEONMALL Việt Nam”).

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng website của AEONMALL Việt Nam để có biện pháp giải quyết phù hợp.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quý người dùng khi sử dụng các tính năng của website AEONMALL Việt Nam hoặc liên hệ với AEONMALL Việt Nam bằng các công cụ hỗ trợ trực tuyến hoặc gửi liên hệ qua form thông tin trên website có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu đăng nhập tài khoản… Các thông tin của người dùng cung cấp để chúng tôi có thể định danh, xác minh thông tin, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Theo yêu cầu của chúng tôi, người dùng cần cam kết rằng các thông tin cung cấp cho AEONMALL Việt Nam là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp những thông tin đã nêu trên thì chúng tôi hiểu rằng người dùng đã đồng ý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính Sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của người dùng và chúng tôi sẽ không chiu trách nhiệm trong những trường hợp đó.

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AEONMALL Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website của AEONMALL Việt Nam sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích đến từng người dùng

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và AEONMALL Việt Nam để người dùng theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và thông báo rằng AEONMALL Việt Nam đã ghi nhận những thông tin đó.

– Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

– Xác nhận và liên hệ có liên quan đến các hoạt động của người dùng tại Website của AEONMALL Việt Nam.

– Để gửi đến người dùng các thông tin về chương trình khuyến mại, hoạt động và sự kiện đang và sắp diễn ra, nghiên cứu, khảo sát của AEONMALL Việt Nam và/hoặc bên liên kết, và/hoặc đối tác của chúng tôi qua hình thức email, tin nhắn SMS hoặc thông báo trên Website của AEONMALL Việt Nam.

– Bất cứ mục đích nào đã được người dùng đồng ý.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của AEONMALL Việt Nam. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để phát triển Website của AEONMALL Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của người dùng để thực hiện các mục đích vượt quá phạm vi sử dụng mà người dùng đã cho phép, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép.

3. Lưu trữ thông tin và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu từ phía người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của AEONMALL Việt Nam.

Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ và tiện ích đươc cung cấp tại website của AEONMALL Việt Nam, thay đổi, cập nhật, xóa bỏ thông tin cá nhân đã cung cấp trên hệ thống dữ liệu của website bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEON MALL BÌNH TÂN/ AEON MALL BINH TAN SHOPPING CENTER

Địa chỉ: Số 1 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 636922

Email: [email protected]

APP:

Facebook: www.facebook.com/aeonmallbinhtan.vn/

Tiktok: aeonmall.binhtan https://www.tiktok.com/@aeonmall.binhtan

5. Đường liên kết đến bên thứ ba

Website của AEONMALL Việt Nam có thể chứa đường liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Việt Nam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Việt Nam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và ứng dụng trực tuyến này. Hãy lưu ý khi truy cập những đường dẫn này từ website của AEONMALL Việt Nam. Người dùng được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà người dùng truy cập.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên website của AEONMALL Việt Nam được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng. Ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc đã được người dùng đồng ý dựa trên những điều khoản trong chính sách này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

AEONMALL Việt Nam yêu cầu các cá nhân/tổ chức khi liên hệ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. AEONMALL Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.