Thực đơn nhà hàng

Thực đơn Seoul Garden

SEOUL GARDEN
Tầng 3

Thực đơn PIOKO

PIOKO
Tầng 2

Thực đơn Al Fresco’s

AL FRESCO'S
Tầng 3

Thực đơn ThaiExpress

THAI EXPRESS
Tầng 3

Thực đơn Bobapop

BOBAPOP
Tầng 3

Thực đơn BJ Tokbokki

BJ TOKBOKKI
Tầng 2

Thực đơn Bamboo Dimsum

BAMBOO DIMSUM
Tầng 2

Thực đơn Crystal Jade

CRYSTAL JADE
Tầng 3

Thực đơn Cơm ngon – Lẩu công chúa

CƠM NGON & LẨU CÔNG CHÚA
Tầng 2

Thực đơn Chang Kang Kung

CHANG KANG KUNG
Tầng 3

Thực đơn GoGi House

GOGI HOUSE
Tầng 3