08/09/2022

YAKIMONO

  YAKIMONO
  Buffet
26/08/2022

THỰC ĐƠN SOM TAM THAI

  Som Tam Thai
  Đồ Ăn
26/01/2022

THỰC ĐƠN LOTTERIA

 
  Đồ Ăn, Thức Uống
21/01/2022

THỰC ĐƠN STARBUCKS

  Starbucks
  Đồ Ăn
09/12/2021

THỰC ĐƠN McDONALD’S

  McDonald’s
  Đồ Ăn
27/07/2021

THỰC ĐƠN WRAP&ROLL

  Wrap & Roll (Đang cải tạo)
  Đồ Ăn
16/07/2021

THỰC ĐƠN YELLOW POT

  Yellow POT
  Đồ Ăn
16/07/2021

CÁC SẢN PHẨM TỪ L’ANG FARM

  L’ANGFARM
  Đồ Ăn
13/07/2021

THỰC ĐƠN TOCO TOCO

  Toco Toco Tea
  Thức Uống