Danh sách gian hàng

Mới

iGelato

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống

STARBUCKS

Tầng trệt
Ẩm thực & Đồ uống

SNOWEE

Tầng 2
Ẩm thực & Đồ uống
Mới
Tích xu

BEEF HOUSE

Tầng 2
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

VUA CHẢ CÁ

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

BINGETO

Tầng 1
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

MR.DAKGALBI

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

THAI MARKET RESAURANTS

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

YAKIMONO

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

LE MONDE STEAK

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

ISUSHI

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống

McDonald's

Tầng trệt
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

LOTTERIA

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

PIOKO

Tầng 2
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

YELLOW POT

Tầng 2
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

WRAP & ROLL

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

TOCO TOCO

Tầng 2
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

ANKARAZ COFFEE

Tầng 1
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

THAI EXPRESS

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống
Tích xu

TEXAS CHICKEN

Tầng 3
Ẩm thực & Đồ uống