01/06/2021 30/06/2021

BREADTALK – BÁNH NGON GIAO TẬN NHÀ!

 BreadTalk
01/06/2021 30/06/2021

PIZZA HUT – NHẬN ORDER 1 TẶNG 1

 Pizza Hut
01/06/2021 30/06/2021

PHÚC LONG – THƯỞNG TRÀ TẠI GIA FREESHIP

 Phuc Long Coffee & Tea House
01/06/2021 30/06/2021

HIGHLAND – ĐẶT LÀ CÓ GIAO TẬN NƠI

 Highlands Coffee