42 Kết quả tìm kiếm
42 Kết quả tìm kiếm

Bamboo Dimsum

Nhân viên phụ bếp

Tầng 2 [SF9]

30/04/2020

Bamboo Dimsum

Nhân viên phục vụ

Tầng 2 [SF9]

30/04/2020

Tầng 1 [F1B]

31/05/2020

31/05/2020

Tầng 1 [F1B]

31/05/2020

31/05/2020

Tầng trệt

18/04/2020

Tầng trệt [G19]

16/03/2020

30/04/2020