7 Kết quả tìm kiếm
7 Kết quả tìm kiếm

Tầng 3 [T18]

03/09/2020

Seoul Garden

Phụ bếp

Tầng 3 [T23]

03/09/2020

Tầng 2 [S15]

14/09/2020

Gangnam Bulgogi

Phụ bếp

Tầng 3 [T3-3B]

28/08/2020

SAMSONITE

Cửa hàng phó

Tầng trệt [G20A]

24/08/2020

Bamboo Dimsum

Nhân viên phục vụ

Tầng 2 [SF9]

22/08/2020