WRAP & ROLL TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẾP & PHỤ BẾP

Wrap & Roll

Thức ăn & Nước uống

30/09/2023

Tầng 3 [22]

Mô tả công việc - Số lượng : 5
- Tuổi : từ 18 - 40

Thời gian làm việc
- Thời gian làm việc : 9-15 ; 17-22 (có thể linh hoạt theo lịch học)

Lương - Lương: Cạnh tranh – Thỏa thuận
Yêu cầu - Yêu cầu : Có thể làm xoay ca, làm được ngày lễ tết, chịu được áp lực công việc