CALIFORNIA TUYỂN DỤNG HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình

18/10/2023

Tầng 2 [6-8]

Mô tả công việc Vị trí tuyển dụng: Huấn luyện viên cá nhân
Số lượng tuyển dụng: 10
Thời gian làm việc Fulltime
Lương Mức lương: 20 triệu- 40 triệu
Yêu cầu Yêu cầu tuyển dụng/ Điều kiện tuyển dụng: Tốt nghiệp trung học phổ thông
Cách thức ứng tuyển / Liên hệ Phương thức ứng tuyển: Nộp qua email người tuyển dụng/Nộp trực tiếp tại địa điểm làm việc/Nộp trực tiếp tại địa điểm công ty
Tên người tuyển dụng: Trình Lê
SĐT liên hệ người tuyển dụng: 0868179168
Email liên hệ người tuyển dụng: Arno.le@cali.vn
Địa điểm Công ty tuyển dụng: California Fitness & Yoga Aeon Mall Binh Tan