THIẾT BỊ Y TẾ – MÁY SỐC TIM NGOÀI TỰ ĐỘNG AED

AEON MALL Bình Tân bố trí máy AED trong trung tâm thương mại. Đồng thời, nhân viên của trung tâm cũng tham gia các khóa đào tạo để có thể hỗ trợ khách hàng khi có trường hợp khẩn cấp.