ATM

Thời gian hoạt động

Theo như thời gian hoạt động của TTTM

Vị trí

Sảnh Tây – Tầng Trệt (gần G34 – Hokkaido)