NGÀY HỘI THÀNH VIÊN – GIẢM ĐẾN 10% TẠI PHỐ ẨM THỰC

Là thành viên của AEON MALL Bình Tân, chắc chắn các bạn sẽ không thể bỏ qua chương trình vô cùng hấp dẫn tại Phố Ẩm Thực chỉ dành riêng cho ngày hội thành viên. Giảm giá từ 5 – 10% một số món ăn trong menu tại các cửa hàng trong Phố Ẩm Thực như Haisancua.com, OCEAN, Phố Á, BJ Tokkbokki, Bamboo Dimsum, Tenmaru, Phố Á, Yellow Pot, Cơm ngon – Lẩu Công Chúa.

Lưu ý:

  • Chỉ Áp dụng vào ngày hội thành viên hàng tháng 5&20.
  • Áp dụng cho một số món ăn và một số cửa hàng tại Phố Ẩm Thực, tầng 2, TTTM AEON MALL Bình Tân.

Cửa hàng OCEAN: OCEAN – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

CỬA HÀNG HAISANCUA.COM Haisancua.com – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng Phố Á: Phố Á – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng BJ TOKBOKKI: BJ TOKBOKKI – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng BAMBOO DIMSUM: BAMBOO DIMSUM – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng YELLOW POT: Yellow POT – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng CƠM NGON – LẨU CÔNG CHÚA: Cơm Ngon – Lẩu Công Chúa – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)

Cửa hàng TENMARU: TENMARU – AEON Mall Bình Tân (aeonmall-binhtan.com.vn)