THAM GIA “SIÊU ĐẠI” COSPLAY FESTIVAL 2023 DUY NHẤT TỪ 15:00 28/10/2023 TẠI AEON MALL BÌNH TÂN NGAY THÔI!!!