MỪNG TRUNG THU – ĐÓN ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 18:00 29/09/2023 CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN!