Doraemon xuất hiện tại AEON MALL Bình Tân mọi người ơi!