CHỈ CÒN 3 NGÀY: Góp 3kg đồ = 1 vé CGV, 10kg đồ = 1 thẻ Starbucks 100k