CHỈ CÒN 01 NGÀY ĐK DỰ THI COSPLAY HALLOWEEN FESTIVAL TẠI AEON MALL BÌNH TÂN!