CHẠM THẺ LIỀN TAY – NHẬN NGAY GIẢM GIÁ 100.000VNĐ HÓA ĐƠN TỪ 1.000.000VNĐ VỚI CHƯƠNG TRÌNH PAYOO CHO CHỦ THẺ NAPAS / MASTERCARD – ÁP DỤNG NGAY THỨ 4 15/11!