2,3,4,6… AEON MALL BÌNH TÂN ĐÁNH RƠI GIẢI THƯỞNG 1.000.000VNĐ VÀ 5.000.000VNĐ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BLACK FRIDAY ĐÊIIII 😍