💖19:00 JUKY SAN HẸN MỌI NGƯỜI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN NHÉ!