👋 Nhắc nhở nhẹ! Livestream cùng Kohnan 19:00 giá cực sốc đó nha xem ngay tại Fanpage AEON MALL Binh Tan