⏰✨ LOA LOA! ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU 17/04/2022 TẠI AEON MALL BÌNH TÂN NHẬN QUÀ TẶNG NÈ MỌI NGƯỜI ƠI