TẶNG BF NƯỚC CHO BF 299K

TẶNG BF NƯỚC CHO BF 299K
Áp dụng từ ngày 04/03 – 28/4/2023

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:
– Tặng BF nước 39k cho nhóm từ 3 khách người lớn dùng menu 299k ( có mã code)
– Ưu đãi không quy đổi thành tiền mặt, không hoàn tiền thừa
– Không áp dụng chung CTKM khác
– Không áp dụng thẻ nhân viên/thẻ đối tác
– Được tích điểm, sử dụng ví, không tích ví TGS
– Không áp dụng Lễ, Tết