Phuc Long_ Sản phẩm trà ủ lạnh, túi tam giác

Voucher: giảm 50.000đ + tặng 1 chai Trà Ủ Lạnh (áp dụng khi mua Trà Ủ lạnh túi tam giác)