NGÀY HỘI THÀNH VIÊN – GIẢM ĐẾN 10% TẠI PHỐ ẨM THỰC

  • Chỉ Áp dụng vào ngày hội thành viên hàng tháng 5&20.
  • Áp dụng cho một số món ăn và một số cửa hàng tại Phố Ẩm Thực, tầng 2, TTTM AEON MALL Bình Tân.