XE LĂN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Để hỗ trợ cho gia đình có người khuyết tật hoặc người cao tuổi, tại quầy thông tin của AEON MALL Bình Tân có cung cấp xe lăn cho kháchhàng mượn miễn phí.