01/11/2018

WIFI MIỄN PHÍ

Truy cập Wifi miễn phí tại toàn bộ các khu vực công cộng trong...
01/11/2018

XE LĂN DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Để hỗ trợ cho gia đình có người khuyết tật hoặc người cao tuổi,...
19/12/2018

XE NÔI DÀNH CHO TRẺ EM

AEON MALL Bình Tân hỗ trợ cho mượn miễn phí xe nôi dành cho...