Giới thiệu chung Bảng thông tin điện tử

Bảng thông tin đứng

Số lượng: 09
Kích thước: 47
Tỉ lệ: rộng 9 x cao 16
Độ phân giải: 1080 x 1920 px
Hình thức: hình ảnh và video

Bảng thông tin ngang

Số lượng: 01
Kích thước: 170 inches
Tỉ lệ: rộng 16 x cao 9
Độ phân giải: 1920 x 1080 px.
Hình thức: hình ảnh hoặc video

Vị trí

Tần suất phát sóng

1 ngày 60 lần
1 tuần 420 lần
2 tuần 840 lần
4 tuần 1680 lần

Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng.

Thông tin liên hệ

Phòng Cho Thuê
Tel: (028) 7306 1166 (ext: 115)