Giới thiệu chung Bảng thông tin điện tử

Bảng thông tin đứng

Số lượng: 09
Kích thước: 47
Tỉ lệ: rộng 9 x cao 16
Độ phân giải: 1080 x 1920 px
Hình thức: hình ảnh và video

 

Bảng thông tin ngang

Đặt tại lầu 2

Số lượng: 01

Kích thước: 170 inches

Tỉ lệ: rộng 16 x cao 9

Độ phân giải: 1920 x 1080 px

Hình thức: Hình ảnh hoặc video

Vị trí

 

 

Tần suất phát sóng

1 ngày 60 lần
1 tuần 420 lần
2 tuần 840 lần
4 tuần 1680 lần

Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng.

Thông tin liên hệ

Phòng Marketing

Email: binhtan.marketing@aeonmall-vn.com
Tel: (028) 7306 1166 (ext: 115)