Cửa hàng tương tự


MCDONALD’S

Tầng trệt [9A]

Thức ăn & Nước uống


SHABU YA

Tầng 3 [14B]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [SF16]

Thức ăn & Nước uống


SOM TAM THAI

Tầng 2 [SF12B]

Thức ăn & Nước uống


Crystal Jade

Tầng 3 [29]

Thức ăn & Nước uống