Cửa hàng tương tự


The Coffee House

Tầng 3 [T33]

Thức ăn & Nước uống


SHABU YA

Tầng 3 [T14B]

Thức ăn & Nước uống


Phuc Long Coffee & Tea House

[G17], Tầng Trệt [G17]

Thức ăn & Nước uống


Kichi-Kichi

Tầng 3 [T26]

Thức ăn & Nước uống


Wrap & Roll

Tầng 3 [T22]

Thức ăn & Nước uống