Cửa hàng tương tự


KFC

Tầng trệt [19]

Thức ăn & Nước uống


Marukame Udon

Tầng 3 [5]

Thức ăn & Nước uống


BreadTalk

Tầng trệt [2]

Thức ăn & Nước uống


CHANG KANG KUNG

Tầng 3 [20]

Thức ăn & Nước uống


LE MONDE STEAK

Tầng 3 [25]

Thức ăn & Nước uống