Cửa hàng tương tự


Phuc Long Coffee & Tea House

[G17], Tầng Trệt [G17]

Thức ăn & Nước uống


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống


Wrap & Roll

Tầng 3 [T22]

Thức ăn & Nước uống


Phố Á – Món Nướng

Tầng 2 [SF2]

Thức ăn & Nước uống


Lẩu Mắm Bà Dú

Tầng 3 [T12B]

Thức ăn & Nước uống