Cửa hàng tương tự


KOI Thé

Tầng 1 [29B]

Thức ăn & Nước uống


SOM TAM THAI

Tầng 2 [SF12B]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [SF16]

Thức ăn & Nước uống


Cơm Ngon – Lẩu Công Chúa

Tầng 2 [SF6]

Thức ăn & Nước uống


ThaiExpress

Tầng 3 [24]

Thức ăn & Nước uống