Cửa hàng tương tự


MeiWei- Trung hoa mỹ vị

Tầng 3 [T16-17]

Thức ăn & Nước uống


Hotto

Tầng 2 [SF6B]

Thức ăn & Nước uống


Baskin Robbins

Tầng 3 [T34]

Thức ăn & Nước uống


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống


KFC

Tầng trệt [G18]

Thức ăn & Nước uống