Cửa hàng tương tự


Wrap & Roll

Tầng 3 [T22]

Thức ăn & Nước uống


Panda Buffet

Tầng 3 [T12A]

Thức ăn & Nước uống


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống


BreadTalk

[G2], Tầng Trệt [G2]

Thức ăn & Nước uống


Osaka Ohsho

Tầng 3 [T11]

Thức ăn & Nước uống