Cửa hàng tương tự


King BBQ Buffet

Tầng 3 [T7]

Thức ăn & Nước uống


KFC

[G18], Tầng Trệt [G18]

Thức ăn & Nước uống


Marukame Udon

Tầng 3 [T5]

Thức ăn & Nước uống


Doraemon Tofu

[G3], Tầng 2

Thức ăn & Nước uống


Khaolao

Tầng 3 [T25]

Thức ăn & Nước uống