Cửa hàng tương tự


Việt Deli

Tầng 2 [SF7]

Thức ăn & Nước uống


Lẩu Bò Sài Gòn Vi Vu

Tầng 3 [T19]

Thức ăn & Nước uống


Lotteria

[G9], Tầng Trệt [G9]

Thức ăn & Nước uống


Phuc Long Coffee & Tea House

[G17], Tầng Trệt [G17]

Thức ăn & Nước uống


Hotpot story

Tầng 3 [T6]

Thức ăn & Nước uống