Cửa hàng tương tự


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống


Bún Chả Tô

Thức ăn & Nước uống


Doraemon Tofu

[G3], Tầng 2

Thức ăn & Nước uống


Bobapop

Tầng 3 [T30]

Thức ăn & Nước uống


KOI Thé

, Tầng 1 [F29B]

Thức ăn & Nước uống