Cửa hàng tương tự


ThaiExpress

Tầng 3 [T24]

Thức ăn & Nước uống


Sushi Kei

Tầng 3 [T10]

Thức ăn & Nước uống


BreadTalk

Tầng trệt [G2]

Thức ăn & Nước uống


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống


The Cafeteria

Tầng 1 [F36]

Thức ăn & Nước uống