Cửa hàng tương tự


Panda Buffet

Tầng 3 [T12A]

Thức ăn & Nước uống


K-Pub

[G16C], Tầng Trệt [G16C]

Thức ăn & Nước uống


Khaolao

Tầng 3 [T25]

Thức ăn & Nước uống


Phuc Long Coffee & Tea House

[G17], Tầng Trệt [G17]

Thức ăn & Nước uống


Bamboo Dimsum

Tầng 2 [SF9]

Thức ăn & Nước uống