Cửa hàng tương tự


MCDONALD’S

Tầng trệt [9A]

Thức ăn & Nước uống


SHABU YA

Tầng 3 [14B]

Thức ăn & Nước uống


Highlands Coffee

Tầng trệt [1]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [SF16]

Thức ăn & Nước uống


KFC

Tầng trệt [18]

Thức ăn & Nước uống