Cửa hàng tương tự


KFC

Tầng trệt [G18]

Thức ăn & Nước uống


Cơm Ngon – Lẩu Công Chúa

Tầng 2 [SF6]

Thức ăn & Nước uống


Juice Tell

Tầng 3 [T33]

Thức ăn & Nước uống


Wrap & Roll

Tầng 3 [T22]

Thức ăn & Nước uống


TAMA CHAN JAPANESE SWEET

Tầng 2

Thức ăn & Nước uống