Cửa hàng tương tự


Yoogane

Tầng 3 [T20]

Thức ăn & Nước uống


Lotteria

[G9], Tầng Trệt [G9]

Thức ăn & Nước uống


Trà Sữa Bumba

Tầng 2 [SF17]

Thức ăn & Nước uống


Marukame Udon

Tầng 3 [T5]

Thức ăn & Nước uống


Khaolao

Tầng 3 [T25]

Thức ăn & Nước uống