Cửa hàng tương tự


KFC

[G18], Tầng Trệt [G18]

Thức ăn & Nước uống


BJ Tokbokki

Tầng 2 [SF12]

Thức ăn & Nước uống


MeiWei- Trung hoa mỹ vị

Tầng 3 [T16-17]

Thức ăn & Nước uống


Gangnam Bulgogi

Tầng 3 [T3-3B]

Thức ăn & Nước uống


Hotpot story

Tầng 3 [T6]

Thức ăn & Nước uống