Cửa hàng tương tự


SHABU YA

Tầng 3 [T14B]

Thức ăn & Nước uống


Yellow POT

Tầng 2 [SF3]

Thức ăn & Nước uống


Osaka Ohsho

Tầng 3 [T11]

Thức ăn & Nước uống


Phố Á – Món Nướng

Tầng 2 [SF2]

Thức ăn & Nước uống


Sukiya

Tầng 3 [T18]

Thức ăn & Nước uống