Cửa hàng tương tự


BreadTalk

Tầng trệt [G2]

Thức ăn & Nước uống


KFC

Tầng trệt [G18]

Thức ăn & Nước uống


Hokkaido Baked Cheese Tart

Tầng trệt [G34]

Thức ăn & Nước uống


Lẩu Mắm Bà Dú

Tầng 3 [T12B]

Thức ăn & Nước uống


HuTong

Tầng trệt [G16B]

Thức ăn & Nước uống