NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO “SẺ CHIA SỰ SỐNG” TẠI AEON...

Sáng ngày 25/08/2019, chương trình hiến máu nhân đạo “Sẻ chia...