Sảnh sự kiện

Thông tin sảnh sự kiện

Vị trí

Sảnh Đông

Diện tích: 300㎡

Diện tích

Diện tích: 150 ㎡

Sảnh Cosmetic

Diện tích: 55 ㎡

Thông tin liên hệ

Phòng Kinh doanh
Tel: (028) 7306 1166 (ext: 111)

Thông tin sảnh sự kiện

Vị trí

Sảnh Đông

Diện tích: 300㎡

Diện tích

Diện tích: 150 ㎡

Sảnh Cosmetic

Diện tích: 55㎡

Thông tin liên hệ

Phòng Kinh doanh
Tel: (028) 7306 1166 (ext: 111)

Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook