Thời gian hoạt động

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 Ngày thườngNgày lễ và cuối tuần
Trung Tâm Mua sắm 10:00-22:00 09:00-22:00
Ngân hàng 10:00-17:00
Rạp chiếu phim 08:00-02:00 (ngày hôm sau) 08:00-02:00 (ngày hôm sau)
Bowling 10:00-24:00 09:00-24:00
Phuc Long 07:30-22:00
Highland Coffee-Breaktalk-Doraemon Tofu-Sakura Cleaning 08:00-22:00
Trung tâm Thể dục California Yoga Plus 06:00-22:00
Trường Mỹ thuật Top Art 10:00-21:00 08:00-21:00
Trường dạy Toán Kumon 13: 00-20:30 09:00-17:30
Trường dạy Tiếng Anh AMA 10:00-21:00 07:30-21:00 (Thứ 7) - 07:30-19:30 (CN)
Siêu thị AEON 08:00-22:00
Bách hóa tổng hợp 10:00-22:00 09:00-22:00

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

 Ngày thườngNgày lễ và cuối tuần
Trung Tâm Mua sắm 10:00-22:00 09:00-22:00
Ngân hàng 10:00-17:00
Rạp chiếu phim 08:00-02:00 (ngày hôm sau) 08:00-02:00 (ngày hôm sau)
Bowling 10:00-24:00 09:00-24:00
Phuc Long 07:30-22:00
Highland Coffee-Breaktalk-Doraemon Tofu-Sakura Cleaning 08:00-22:00
Trung tâm Thể dục California Yoga Plus 06:00-22:00
Trường Mỹ thuật Top Art 10:00-21:00 08:00-21:00
Trường dạy Toán Kumon 13: 00-20:30 09:00-17:30
Trường dạy Tiếng Anh AMA 10:00-21:00 07:30-21:00 (Thứ 7) - 07:30-19:30 (CN)
Siêu thị AEON 08:00-22:00
Bách hóa tổng hợp 10:00-22:00 09:00-22:00
Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook