REDSUN

REDSUN

Lầu 3 Thức ăn & Nước uống/

10:00–22:00 (ngày trong tuần)
9:00–22:00 (cuối tuần và ngày lễ)

Không cho phép mang vật nuôi vào


Có mặt tại AEON MALL Bình Tân với hệ thống chuỗi nhà hàng: Khao Lao, Hotpot Story, Seoul Garden, King BBQ, Tasaki BBQ và Sushi Kei


Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook