Citi Premium

Citi Premium

Tầng trệt [G15] Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình/ Siêu thị/

10:00–22:00 (ngày trong tuần)
9:00–22:00 (cuối tuần và ngày lễ)

(028) 3620 3114

Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook