Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 4/2018
Chủ nhật 1 Thứ hai 2 Thứ ba 3 Thứ tư 4 Thứ năm 5 Thứ sáu 6 Thứ bảy 7
Chủ nhật 8 Thứ hai 9 Thứ ba 10 Thứ tư 11 Thứ năm 12 Thứ sáu 13 Thứ bảy 14
Chủ nhật 15 Thứ hai 16 Thứ ba 17 Thứ tư 18 Thứ năm 19 Thứ sáu 20 Thứ bảy 21
Chủ nhật 22 Thứ hai 23 Thứ ba 24 Thứ tư 25 Thứ năm 26 Thứ sáu 27 Thứ bảy 28
Chủ nhật 29 Thứ hai 30 Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
04 24 [Thứ ba]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 25 [Thứ tư]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 26 [Thứ năm]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 27 [Thứ sáu]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 28 [Thứ bảy]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 29 [Chủ nhật]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
04 30 [Thứ hai]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 01 [Thứ ba]
Sự kiện
ĐỔI ÁO MƯA TIỆN DỤNG TẠI MEGA SALE 2018
Sự kiện
CƠN BÃO MUA SẮM MEGA SALE ĐÃ TRỞ LẠI TẠI AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 02 [Thứ tư]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 03 [Thứ năm]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 04 [Thứ sáu]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 05 [Thứ bảy]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 06 [Chủ nhật]
Sự kiện
【16:00 - 22:00】HOÁ THÂN THÀNH NHỮNG BÔNG HOA XINH ĐẸP
Sự kiện
XUÂN HẠNH PHÚC - ĐONG ĐẦY SỨC SỐNG
05 07 [Thứ hai]
05 08 [Thứ ba]
05 09 [Thứ tư]
05 10 [Thứ năm]
05 11 [Thứ sáu]
05 12 [Thứ bảy]
05 13 [Chủ nhật]
05 14 [Thứ hai]
05 15 [Thứ ba]
05 16 [Thứ tư]
05 17 [Thứ năm]
05 18 [Thứ sáu]
05 19 [Thứ bảy]
05 20 [Chủ nhật]
05 21 [Thứ hai]
Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook