Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 12/2017
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 1 Thứ bảy 2
Chủ nhật 3 Thứ hai 4 Thứ ba 5 Thứ tư 6 Thứ năm 7 Thứ sáu 8 Thứ bảy 9
Chủ nhật 10 Thứ hai 11 Thứ ba 12 Thứ tư 13 Thứ năm 14 Thứ sáu 15 Thứ bảy 16
Chủ nhật 17 Thứ hai 18 Thứ ba 19 Thứ tư 20 Thứ năm 21 Thứ sáu 22 Thứ bảy 23
Chủ nhật 24 Thứ hai 25 Thứ ba 26 Thứ tư 27 Thứ năm 28 Thứ sáu 29 Thứ bảy 30
Chủ nhật 31 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
12 14 [Thứ năm]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 15 [Thứ sáu]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 16 [Thứ bảy]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 17 [Chủ nhật]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 18 [Thứ hai]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 19 [Thứ ba]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 20 [Thứ tư]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 21 [Thứ năm]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 22 [Thứ sáu]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 23 [Thứ bảy]
Sự kiện
THOẢ SỨC VUI CHƠI – NHẬN NGAY KẸO NGỌT CÙNG GAME HỨNG KẸO
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 24 [Chủ nhật]
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
MUA SẮM NOEL - NHẬN QUÀ ÊM ÁI
12 25 [Thứ hai]
Sự kiện
GIÁNG SINH LUNG LINH CÙNG AEON MALL BÌNH TÂN
Sự kiện
GIÁNG SINH DIỆU KỲ
Sự kiện
CUỘC THI ẢNH “CHỤP ẢNH XINH - RINH QUÀ CHẤT” TỪ AEON MALL BÌNH TÂN
12 26 [Thứ ba]
12 27 [Thứ tư]
12 28 [Thứ năm]
12 29 [Thứ sáu]
12 30 [Thứ bảy]
12 31 [Chủ nhật]
01 01 [Thứ hai]
01 02 [Thứ ba]
01 03 [Thứ tư]
01 04 [Thứ năm]
01 05 [Thứ sáu]
01 06 [Thứ bảy]
01 07 [Chủ nhật]
01 08 [Thứ hai]
01 09 [Thứ ba]
01 10 [Thứ tư]
Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeon
aeon
  • facebook