Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 6/2017
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 1 Thứ sáu 2 Thứ bảy 3
Chủ nhật 4 Thứ hai 5 Thứ ba 6 Thứ tư 7 Thứ năm 8 Thứ sáu 9 Thứ bảy 10
Chủ nhật 11 Thứ hai 12 Thứ ba 13 Thứ tư 14 Thứ năm 15 Thứ sáu 16 Thứ bảy 17
Chủ nhật 18 Thứ hai 19 Thứ ba 20 Thứ tư 21 Thứ năm 22 Thứ sáu 23 Thứ bảy 24
Chủ nhật 25 Thứ hai 26 Thứ ba 27 Thứ tư 28 Thứ năm 29 Thứ sáu 30 Thứ bảy
Lịch sự kiện
06 28 [Thứ tư]
Sự kiện
CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG SINH NHẬT TRONG THÁNG 6 NÀY
Sự kiện
【10:00 - 22:00 t2-t6 09:00 - 22:00 t7-cn】HAPPY FAMILY DAY
Sự kiện
MUMUSO SẼ CÓ MẶT Ở AEON MALL BÌNH TÂN VÀO NGÀY 28/06 NÀY ĐẤY
06 29 [Thứ năm]
Sự kiện
CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG SINH NHẬT TRONG THÁNG 6 NÀY
06 30 [Thứ sáu]
Sự kiện
CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH HÀNG SINH NHẬT TRONG THÁNG 6 NÀY
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 01 [Thứ bảy]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 02 [Chủ nhật]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 03 [Thứ hai]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 04 [Thứ ba]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 05 [Thứ tư]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 06 [Thứ năm]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 07 [Thứ sáu]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 08 [Thứ bảy]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 09 [Chủ nhật]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 10 [Thứ hai]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 11 [Thứ ba]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 12 [Thứ tư]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 13 [Thứ năm]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 14 [Thứ sáu]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 15 [Thứ bảy]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 16 [Chủ nhật]
Sự kiện
【10:00 - 22:00 (ngày trong tuần) 09:00 - 22:00 (cuối tuần và ngày lễ)】HỒI HỘP CHỜ ĐẾN NGÀY SINH NHẬT AEON MALL BÌNH TÂN
07 17 [Thứ hai]
07 18 [Thứ ba]
07 19 [Thứ tư]
07 20 [Thứ năm]
07 21 [Thứ sáu]
07 22 [Thứ bảy]
07 23 [Chủ nhật]
07 24 [Thứ hai]
07 25 [Thứ ba]
Cỡ chữ
S
M
L
members day
members day
freebus
freebus
partyroom
partyroom
gourmet guide
gourmet guide
Google Street View
Google Street View
aeonhall
aeonhall
newsrelease
newsrelease
tree-planting
tree-planting
celadon
celadon
canary
canary
long bien
long bien
aeon
aeon
  • facebook