Cửa hàng tương tự


REDSUN

Tầng 3

Thức ăn & Nước uống


BreadTalk

[G2], Tầng Trệt [G2]

Thức ăn & Nước uống


Hotpot story

Tầng 3 [T6]

Thức ăn & Nước uống


Sukiya

Tầng 3 [T18]

Thức ăn & Nước uống


Phuc Long Coffee & Tea House

[G17], Tầng Trệt [G17]

Thức ăn & Nước uống